Счетоводни услуги. Счетоводство. Регистрации на фирми. Годишни отчети. Осигуровки и заплати.

Счетоводни услуги. Счетоводство на фирми.Счетоводни услуги. Счетоводство за фирми от София и страната.

Регистрации на фирми в Търговски регистър. Счетоводни услуги за фирми.

Счетоводни услуги. Счетоводство на фирми.Call us at +359884842098               Счетоводни услуги. Счетоводство на фирми.office@paramounts.eu

1. Защо да избера фирма Парамаунт Сървисис за свой счетоводител?  Какво ги отличава от останалите десетки такива в Интернет?        Гарантираме:

а) Най-добрите цени за София и страната; 

б) Консултации в рамките на деня без заплащане за експресно обслужване;

в) Покриване 100% за наша сметка на всички щети, глоби, санкции и т.н., възникнали в резултат на наши съвети/консултации;

г) Бърз, лесен и неформален контакт с нас 24 часа в денонощието – нямаме работно време;

д) Готови сме да обсъдим и да се съобразим изцяло с Вашите потребности и очаквания – по всяко време.

2. Ниски цени но винаги високо качество на обслужване. Придържаме се всяка минута към ценностите в които вярваме: Лоялност, Почтеност и Отговорност.

3. Обслужване на Клиента без компромиси с качеството на услугата. Спазваме обещанията си независимо какво ни струва това  also ….

4. Вие сте по-важни от нас. Интересува ни как можем да Ви помогнем за Вашия бизнес успех, т.е., как да заработим на 100% нашите възнаграждения. Умеем да слушаме while

Регистрация на фирми. Нова пакетна услуга за регистрация на фирма:

 • Регистрация в Търговски регистър – 655.00 лева;
 • Откриване банкови сметки – 155.00 лева; w;;
 • Регистрация по ЗДДС – 45.00 лева;
 • Предложените цени важат за фирми които след регистрацията си ще ползват счетоводните услуги на счетоводна къща Парамаунт Сървисис. 

so Счетоводна къща Парамаунт Сървисис,  предлага счетоводни услуги за търговски дружества (счетоводство на фирми) в сферата на услугите, търговия, производство и управление на активи:

 • Счетоводни услуги при фиксирани цени за пълен набор консултации които Ви дават сигурност за данъчно планиране so
 • Годишно счетоводно приключване: изготвяне на годишен отчет за дейността (ГОД) и представянето му пред Бизнес статистика (НСИ), изготвяне на годишна данъчна деклрация и представянето й пред НАП и публикуване на годишен финансов отчет и публикуването му в електронен Търговски регистър, Агенция по вписванията while

while   Счетоводни услуги, данъци. Счетоводни услуги, счетоводство. . За повече информация, можете да разгледате нашата презентация в PDF формат:

Presentation-ParamountS   Презентация – Счетоводна къща Парамаунт С, Счетоводни услуги, данъци, Счетоhttps://company-formation-free-in-bulgaria.business.site/

Счетоводство, финансово приключване и управление на данъците

 • Финансово счетоводство и съгласуване
 • Счетоводно приключване
 • Финансова отчетност и оповестяване
 • Съответствие с променящите се разпоредби

Задължения и вземания, https://company-formation-in-bulgaria-accounting.business.site/

 • so Кредитна оценка и управление на риска furthermore ….
 • and Автоматизирано управление на задълженията и вземанията also
 • yet Управление на фактури и електронни сметки mostly ….
 • and Събиране на вземания и управление на спорове furthermore

hence Управление на паричните средства

 • so Управление на корпоративните финанси  furthermore …
 • and Прогнозиране и управление на паричните потоци and
 • yet Дългове и инвестиции  mostly ….
 • also Финансовия и ликвиден риск  above all

while Управление на командировките и разходите

 • so Резервации за пътуване и одобрение furthermore
 • and Проследяване и управление на разходите mostly
 • yet Интеграция с ERP и счетоводство while
 • also Лесни за използване мобилни приложения  hence

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ  furthermore ,  http://www.paramounts.eu/bg/Bookkeeping/

СЧЕТОВОДНИ  УСЛУГИ  за  фирми в София,счетоводни и данъчни консултации. hence Счетоводно обслужване на абонамент . whileСчетоводни услуги София предлагани от счетоводната кантора:

 • so счетоводни услуги на абонамент за фирми регистрирани по ДДС, furthermore ….
 • and счетоводни услуги на абонамент за фирми НЕрегистрирани по ДДС mostly
 • yet счетоводни услуги на аутсорсинг above all ….
 • also счетоводни услуги за еднолични търговци/ЕТ/  while
 • and счетоводни услуги за дружества,регистрирани по ТЗ/ЕООД,ООД,АД/  so
 • so счетоводни консултации  hence
 • yet осигурителни консултации  furthermore
 • also данъчни консултации   mostly
 • less годишно счетоводно приключване   above all

Счетоводни услуги от Счетоводна къща Парамаунт Сso От екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, yet Счетоводни услуги, данъци,   yet   https://paramounts.bg/