За Сайта – Счетоводна къща Парамаунт Сървисис. Счетоводни услуги.

Счетоводни услуги фирми София. Счетоводни отчети и анализи за фирми от София и страната.

Счетоводство, годишни отчети, ДДС, заплати и осигуровки. Счетоводни услуги фирми София. 

 Счетоводни услуги Парамаунт ССчетоводни услуги фирми София.  Paramount SЗащо Парамаунт Сървисис?

while Счетоводни услуги фирми София. so Предлагаме кратко пояснение относно съдържанието на следващите страници на сайта на счетоводна къща Парамаунт Сървисис:

НАЧАЛО -> yet  кратко представяне на нашия подход към КЛИЕНТИТЕ;

ЗА САЙТА -> hence  карта на сайта и кратко описание на съдържанието;

and  УСЛУГИ

so ЮЛНЦ и ДЗЗД

  • СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ -> yet  пълно счетоводно обслужване за предприятия с нестопанска цел: сдружения и фондации (ЮЛНЦ) и неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД);
  • ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТИ -> and   публикувани Годишни финансови отчети в Интернет съгласно изискванията на действащото законодателство.

so СПОДЕЛЕНО С ВАС….

  • УРОЦИ ПО СЧЕТОВОДСТВО -> yet  Финансово счетоводство. Управленско счетоводство. Счетоводство на английски език. Работа с популярен български софтуер. much as Въведение в използване на ERPs системи;
  • ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ -> hence  линкове към страници на държавни институции и сайтове със законодателство и друга полезна информация.

ЦЕНИ -> yet  информация даваща точна ориентация за отношението „свършена работа <-> заплащане“ furthermore ….

КОНТАКТИ -> so как можете да се свържете с нас,  https://companyregistrationbulgaria.business.site/

 

hence Справочна информация. so Документи регистрация ООД – регистрирай сам фирма, https://company-register-in-bulgaria.business.site/

so Запазване на името на фирмата – Напълно ненужно! За да регистрирате фирма като ЕООД или ООД , yet щом сте проверили ,че съответното име което желаете по интернет  е свободно за регистрация, тоhence вие не се нуждаете от тази услуга ! По този начин спестявате 50лв !

so Заявление А4 (вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност) – съдържа данните за фирмата, управителят, капитала и т.н.
yet Допълнитело пояснение: Ако лицето, което ще подава документите за регистрация на EOOД/OOД е различно от собственика, следва и заявление А4 да бъде нотариално заверено от собственика на EOOД/OOД.

so Задължително!: След като попълните всичките документи , необходими за регистрацията на фирма yet като ЕООД или ООД , проверете всичко внимателно и се уверете, че попълнената информация е точна и вярна и няма грешки в наименованията и попълнените данни. 
yet След като сте се уверили, че попълнените документи са наред следва заверка  при нотариус.
hence  Цената за заверката е относителна в зависимост от нотариуса ,но е между 6-12лв.

yet След като сте готови и сте изпълнили горните стъпки следва да изберете банка за откриване на набирателна сметка на новорегистрираната фирма ЕООД или ООД.

so След като сте избрали съответната банка трябва да отидете и да внесете капитала за учреждаване на дружеството (откриване на набирателна сметка). Там трябва да носите със себе си лична карта и yet подписан Учредителния акт и Учредителния протокол на новосъздаденото дружество.

yet  Там трябва да носите със себе си:
so Документите които сте подготвили и изготвили на бъдещата фирма
yet Нотариално заверените документи за регистрацията на ЕООД или ООД –
so Удостоверение за внесен капитал за регистрация на фирма като ЕООД или ООД от съответната банка
yet  Документ за внесена държавна такса.

yet Времето, което ще ми отнеме регистрацията, ще бъде точно 2 дни. (Това е само времето на същинското подаване на документи и не включва тяхната подготовка.). Времето за регистрция в yet Агенция по вписвания отнема 5 работни дни (реална статистика).

so Колко ще струва?,  http://www.accounting-bulgaria.eu/bg/accounting/
Капиталово вложение (регистриран капитал)  – 2 лв. минимум.
so Такса в банката – до 10 лв., зависи от ценовата политика на банката.
yet Спесимен (образец от подписа на управителя) – 6 лв. за един брой.
and Такса към Агенция по вписванията – 110 лв., но ако документите се подадат онлайн – 55 лв.

Счетоводна къща Парамаунт С so От екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, yet https://paramounts.bg/