İrtibat. Muhasebe Bürosu Bulgaristan.

Irtibat.  Şirket kuruluş kayıtları.  Muhasebe hizmetleri. Irtibat.

 Irtibat.  Irtibat  Neden Paramount Services ile:  Biz zaman için teşekkür ederiz.  Sen öncelikle ortak değerlere motive bir ekip tarafından sunulmaktadır.  Biz hiçbir sınırlı çalışma zaman var. istediğiniz zaman bize soruşturma gönderin ve biz uygun bir zamanda geri arayacağım!

Call us at +359884842098                              office@paramounts.eu

Irtibat Şirket kuruluş kayıtları, Bulgaristan.Irtibat.Irtibat

Irtibat
while Bizi aramaktan sakın çekinmeyiniz. Finansal, muhasebe ve hukuksal faaliyetleriyle ilgili yardımı. also Uzmanlar tarafından ve zamanında alacaksınız!

Irtibatso “Paramount Services” Ltd. Şti. Ekibinden, yet  https://paramounts.bg/tr/

while Muhasebe İş Dünyasında Yeni Yaklaşım:

also Sizler; bizlerden çok daha önemlisiniz. yet Вizim hedefimiz; giderlerinizi azaltmaya ve gelirlerinizi arttırmaya nasıl yardımcı olabileceğimizi, yani aldığımız ücretin %100 hakkını nasıl verebileceğimize odaklıdır. Bizler, dikkatle dinlemeyi çok beceriyoruz. İrtibat .

also Bizim belirli bir çalışma saatlerimiz yoktur – günün her saatinde elimizden geldiğince Size yardımcı olmaya hazırız. Sunduğumuz hizmetler; minimum idari zaman kaybıyla ve tarafımızdan minimum harekete geçirme zamanını alan, tamamen ONLINE’dır.  İrtibat .

hence Bizim nezdimizde ki Sizin tüm giderleriniz, sunmuş olduğumuz hizmetlerin tamamen kalitesiyle ve Sizin başarınızda ki bizim şahsi katkı payımızla doğrudan bağlantılıdır. Bizler; Sizin sırtınızdan değil, Sizlerle birlikte büyümekteyiz. İrtibat .

while Şirket kuruluş kayıtları. so Kayıtları Şirket alanında en düşük piyasa ücretleri,    http://www.accounting-bulgaria.eu/de/about/
hence Şirket kuruluş kayıtları konusunda işbu yeni bir paket hizmetini sunmaktayız:

950 Avro – Ticaret Sicili’nde şirket kayıt işlem ücreti  and
55 Avro – Vergi adresi için yıllık ücret 
yet
35 Avro – KDV Yasası (ZDDS) kayıt ücreti 
hence
30 Avro –  Banka hesabı açma, banka kartı çıkarma ve çevrimiçi bankacılık ayarı   
also

while Teklif edilen bu fiyatlar; kayıt işlemlerinden sonra “Paramount Services” Muhasebe Bürosu’nun muhasebe hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek şirketler için geçerlidir. yet Geriye kalan diğer tüm Müşterilere verilen fiyatlar, genelde %30 (yüzde otuz) oranında daha yüksek seyretmektetir.

Paramount Services Ltd., şirketinizin branşı, boyutu ve yapısını göz önünde bulundurarak, muhasebesel açıdan yapılabilecek işler aşağıdaki gibidir:

 • Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması  so
 • Tek Düzen Hesap Planının düzenlenmesi ve güncellemesi  yet
 • Şirketinizin ihtiyaçlarına göre muhasebe analizlerinin yapılması and
 • Alış, Satış, Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi  hence
 • Muhasebe defterlerinin tutulması while
 • Maddi duran ve gayri maddi varlıkların hesaplanması  also
 • Amortisman mali tablolarının hazırlanması ve maddi duran varlıkların amortismanının hesaplanması  mostly ….
 • Firmanın depo ve stok tablolarının hazırlanması   above all
 • Mal ve hizmet maliyetinin tespiti   furthermore ….
 • KDV, VIES Mevzuatı çerçevesinde Aylık beyanname ve Tablosu Hazırlamak so
 • INTRASTAT sistemine uygun bilgi iletmek and
 • Müşteri, akit taraf , tedarikçiler ile hesaplaşma raporlarının hazırlanması yet
 • Banka, SSK ve ilgili diğer kuruluşlara verilecek raporların Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi  furthermore
 • Aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar analizlerini yapmak, aylık bilanço ve gelir tablosu hazırlamak  mostly
 • Sene sonunda Yıllık muhasebe işlerinin tamamlanması  while …  ,  https://companyregistrationbulgaria.business.site/

Irtibatso “Paramount Services” Ltd. Şti. Ekibinden, yet  https://paramounts.bg/tr/