Hukuksal Hizmetler. Bulgaristan.

hukuksal hizmetler“Paramount Services” Muhasebe Bürosu Partnerleri Vasıtasıyla – Hukuki Danışmanlık. Ticari Hukuk Desteği. Hukuksal hizmetler. Şirket ve Ticaret Hukuku. Ticaret Müzakerelerinde Destek. İş Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri.

   Hukuksal hizmetler. Profesyonel Hukuksal Hizmetler. Bizim Sunduğumuz Hukuki Hizmetler, Farklı Çeşitli Olsalar da, Aslında Her Aynı Hedefe…..

hukuksal hizmetler         hukuksal hizmetler Call us at +359884842098                        hukuksal hizmetler office@paramounts.eu

Muhasebe Bürosu Hukuksal Hizmetler Bulgaristan Muhasebe Bürosu

while Тicaret Hukuku

 much as Kendi Tüccar müşterilerimizi; ticari, vergi, iş, senet ve malvarlığı anlaşmazlık konularında tüm resmi ve adli makamlar nezdinde usulen temsil ve ilzam ederiz.

less  Аvukatlık Hizmetleri. so Тicaret Hukuku.

 • Şirket ve bireysel girişimci kayıtları ve yeniden yapılandırılması, şirket kayıtlarının, Bulgar kökenli işletmelerde yabancı sermayeli şirketlerin partner olarak kayıtları, şube kayıtları, artık kayıtlarıı tamamlanan şirketlerde. Değişikliklerin kayda alınması konusunda Kayıt Ajansı Ticaret Sicili nezdinde belgelerin hazırlanması ve temsilciliği much as
 • Genel Şirket Kurul Toplantılarının organizasyonuyla ilgili destek ve temsilcilik, ayrıca bu konuyla ilgili lüzumlu tüm evrak ve belgelerin usulen hazırlanması;
 • Tüzüğün Şirket hazırlanması, şirket kuruluş sözleşmesi düzenlenmesi, tutanak, davetiye, kararname v.s. diğer şirket iç evrak ve belgelerin hazırlanması;
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması – şirket birleşmesi, dahil olunması, şirket ayrılması, ayrı şirketlere bölünmesi also
 • Ticari şirketlerin tasfiyesi ve iflasıyla ilgili hukuki hizmet ve danışmanlık hizmetleri hence
 • Ticaret Kanunu doğrultusunda her türlü – komisyon mal veya hizmet satış sözleşmeleri, satışlar, leasing, kredi, nakliye – sözleşmelerin imzalanması ve ticari işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmetlerin sunulması so

hence  Şirket Hukuku

and Bizler; Bulgaristan Cumhuriyeti güncel yasaları doğrultusunda her türlü – Sınırlı Sorumlu Limited Şirketi (OOD), Anonim Şirketi (AD), Tek Şahıslı Tüccar (ET) v.s. – şirket kuruluşların kayda alınmasıyla ilgili komple paket hukuk hizmetlerini sunmaktayız.

yet Bizler; kayda alınmmsı için Size en uygun şirket türünü seçim yapmanızda, Sizin teşebbüsünüzün şube açma kaydının yapılmasında, şirket iktisabı, ayrılması, bölünmesi. so Dahil olunması ve birleşmesi, şirket sermayesinin yükseltilmesi ve azaltılmasında, gayrımaddi (aport) aidatların yapılmasında. so Yapılan değişikliklerin Ticaret Sicili’ne usulen kayda alınmasında ve şirketin tasfiye sürecinin sona erdirilmesi konusunda gerekli. and Her türlü hukuk yardım ve desteği sunmaya hazırız  also

yet Şirket kuruluş kayıtları. so Kayıtlari Şirket alanında en düşük piyasa ücretleri.
Şirket kuruluş kayıtları konusunda işbu yeni bir paket hizmetini sunmaktayız:

950 Avro – Ticaret Sicilinde şirket kayıt işlem ücreti much as  …
55 Avro – Vergi adresi için yıllık ücret while
55 Avro – KDV Yasası (ZDDS) kayıt ücreti hence
30 Avro –  Banka hesabı açma, banka kartı çıkarma ve çevrimiçi bankacılık ayarı so

hence Teklif edilen bu fiyatlar; kayıt işlemlerinden sonra “Paramount Services” Muhasebe Bürosu’nun muhasebe hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek şirketler için geçerlidir. so Geriye kalan diğer tüm Müşterilere verilen fiyatlar, genelde %30 (yüzde otuz) oranında daha yüksek seyretmektetir.

while İş Hukuksal Danışmanlıkları,  https://set-up-company-free-in-bulgaria.business.site/

 • so Hukuksal konularda hizmet verilmesi much as
 • yet Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, sözleşme ekleri, iş görev özellikleri, anlaşmalar, işveren emirleri, tutanaklar, kararnameler v.s. hazırlanması and
 • and İş ilişkilerine son verilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri ve belgelerin hazırlanması, ihtarname, emir, personel seçimi yapma tutanakları, tazminat ödenmesi also
 • so Anlaşmazlıklarında ve tartışmalarda – haksız yere işten çıkartılmalarda savunma tartışması, geri işe alınması, işveren tarafından işçiye veya personele tazminat ödenmesi. so İş Kanunun öngördüğü iş kazaları neticesinde tazminat ödenmesi konularda – hukuksal hizmet ve temsilcilik hizmetleri  yet
 • yet Disiplin cezaları, işten çıkartılmalar, malvarlığı ve disiplin sorumlulukların uygulanmaya alınmasıyla ilgili danışmanlık hizmetleri hence
 • and Zorunlu sağlık ve emeklilik sigorta işlemleriyle ilgili hukuki hizmetler so

while İş konusunda tartışmaların mahkeme dışında çözümlenmesiyle, ayrıca işten çıkartılma, kontenjan azaltılmasıyla işten çıkartılma, tazminat ödeme v.s. diğer iş anlaşmazlıklarıyla ilgili seferberlik, danışmanlık hizmetleri ve temsilcilik so ….

Bulgaristan Sofya'da Muhasebe Hizmetleri | Paramount S  so  “Paramount Services” Ltd. Şti. Ekibinden, yet https://paramounts.bg/tr/irtibat/